Magical Chase

Platform: Turbo Grafx-16

Songs

 1. Azure Way ( share)
 2. Akuma ga Kitarite Utautau ( share)
 3. Gizmo Dancing ( share)
 4. Debug ja nai yo ( share)
 5. Kouri ja nai no yo! ( share)
 6. Hyuu Hyuu ( share)
 7. Gizmo March ( share)
 8. Uncle Pumpkin ( share)
 9. Rampish Chase ( share)
 10. Aah Yokatta...! 1 ( share)
 11. Ra Ichizoku no Senritsu ni Yoru Hensoukyoku ( share)
 12. Meisou no Waltz 1 ( share)
 13. Meisou no Waltz 2 ( share)
 14. Aah Yokatta...! 2 ( share)
 15. Termination ( share)
 16. Ripple no Theme 1 ( share)
 17. Ripple no Theme 2 ( share)
 18. Awakening ( share)
 19. Ochitsuki ga nai wa yo! ( share)

Composed By

Music: Masaharu Iwata

Music: Hitoshi Sakimoto

Tell others that you like this