Magical Chase

Songs

 1. Azure Way (share)
 2. Akuma ga Kitarite Utautau (share)
 3. Gizmo Dancing (share)
 4. Debug ja nai yo (share)
 5. Kouri ja nai no yo! (share)
 6. Hyuu Hyuu (share)
 7. Gizmo March (share)
 8. Uncle Pumpkin (share)
 9. Rampish Chase (share)
 10. Aah Yokatta...! 1 (share)
 11. Ra Ichizoku no Senritsu ni Yoru Hensoukyoku (share)
 12. Meisou no Waltz 1 (share)
 13. Meisou no Waltz 2 (share)
 14. Aah Yokatta...! 2 (share)
 15. Termination (share)
 16. Ripple no Theme 1 (share)
 17. Ripple no Theme 2 (share)
 18. Awakening (share)
 19. Ochitsuki ga nai wa yo! (share)

Composed By

Masaharu Iwata

Hitoshi Sakimoto

Tell others that you like this

Twitter

Facebook